Методи

По време на програмата ще бъдат разработени различни методически подходи за справяне с различнитеми и предизвикателства в работната среда. Те ще засегнат въпроси като подобряване на уменията заобщуване между колегите, справяне с конфликти и други.

Очаквайте скоро, материалите ще бъдат качени тук.