CIVIC SCOUTS AT WORK

CIVIC SCOUTS AT WORK е обучителна програма, която развива социалните и гражданските компетенции на екипи и служители на частни компании (онлайн и на живо) на работното им място. Пилотното издание на програмата започна през есента на 2022 г. в Германия и България, а в началото на 2023 стартира и в Хърватия и Унгария. Във всички държави програмата ще продължи до 2024 г.

В CIVIC SCOUTS AT WORK разглеждаме работното място като пространство, в което можем да придобием и развием не само професионални, но и граждански умения, които да подготвят нас и работодателите ни за настоящи и бъдещи предизвикателства.

Подробности относно структурата и дейностите на програмата можете да намерите тук.

ЗА КОГО Е ПРОГРАМАТА CIVIC SCOUTS AT WORK

Обучителната програма е насочена към служители на компании с размер от 50 до 1000+ служители, като правим и изключение за по-малки или по-големи компании. Обученията целят да засилят както познанията на служителите по актуални обществени и социално-икономически теми, така и техните компетенции и умения като критично мислене, устойчиво управление на ресурси, справяне с различия, дигитални компетенции, справяне с конфликти и т.н.

Целта на програмата е да отговори на конкретните потребности на компаниите и техните екипи, за да предостави най-висока добавена стойност.

Всяка компания участник в програмата ще работи по индивидуална програма. Темите и форматите на обучителните модули ще бъдат разработени спрямо нуждите на служителите. Група от т.нар. фасилитатори ще подпомага и наблюдава цялостния процес.

В програмата могат да участват между 2 и 12 служители от една компания и до 6 компании. Тя е напълно безплатна. Обученията се провеждат в работно време. Компаниите освобождават участниците за часовете, предвидени за обученията. В рамките на 12 – 14 месеца участниците ще бъдат ангажирани за общо 4 работни дни, или около 30 – 35 часа.

Участниците в нея – т.нар. скаути – ще се включат в обучението както на живо, така и онлайн. В края на програмата те могат да предложат идея за проект, който да реализират сами или заедно с другите участници.

Проектът цели да насърчи скаутите да практикуват усвоеното в програмата. Ще се опитаме да осигурим максимална гъвкавост за всички служители по време на участието им в програмата. Компаниите и скаутите, преминали през обучителната програма, ще получат сертификат за участие.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТОДАТЕЛИ

Обученията се фокусират както върху знанията на служителите по подбрани актуални обществени теми, така и върху техните компетенции като критично мислене, справяне с различия, устойчивост, дигитална култура, доброволчество. Темите и компетенциите, по които работят екипите и нашите експерти, зависят изцяло от потребностите на компанията. Дефинираме ги заедно с ръководството на компанията и/или с отдел „Човешки ресурси“.

Развиването на такива компетенции на работното място води не само до израстване на отделните служители, но и до подобряване на работната среда. Участието в такива програми прави компанията едно по-атрактивно място за служители с чувствителност към обществени теми.

С участието си в тази програма компаниите могат да бъдат добър пример в своя сектор и регион. Участието в социално отговорни програми подобрява имиджа на работодателите и привлича социално ангажирани служители.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Кандидатстването за програмата за периода 2022-2024 г. приключи. Моля, следете за следващия цикъл на програмата. Ако имате въпроси, не се колебайте да пишете на Леони Зихтерман на sichtermann@thecivics.eu.