Компании

В България компании от различни сектори участват в програмата CIVIC SCOUTS AT WORK. Тук ще намерите информация за профила на компаниите и мотивацията им за участие тук.

Фасилитатори

Боряна Дима

Боряна Дима е завършила бакалавърска програма “Психология” в Нов Български Университет и магистърска програма “Работна и организационна психология” в Маастрихтски Университет. От края на 2018 година е психодрама терапевт под супервизя към ИПП “Хирон” и се обучава в първо ниво на “Психодрама за деца” към межуднароден институт “Interplay” и немски институт за психодрама “Szenen”. Участник и водещ в седми фестивал на психодрамата в Пловдив. От 2018 година работи в сферата на човешките ресурси в корпоративен контекст, присъединявайки се
към екипа за подбор на персонал към Каргил Белгия. През 2021 се връща в България,
като в момента се занимава с издирване и подбор на тесни специалисти в сферата на
агрикултурата за регион ЕМЕА към Каргил.

Ани Драганова

Ани Драганова е дипломиран психолог с допълнителни квалификации за психодрама асистент-терапевт и за треньор с психодрама в бизнеса към ИПП “Хирон”. Има 10 годишен опит в работата с групи както с терапевтична насоченост, така и на теми, актуални за корпоративния свят, като неясна комуникация, конфликти, лидерство и други. През 2017г. стартира дейност към фондация Single Step, като е сред първите присъединили се към екипа. Започва като доброволец към онлайн чат за подкрепа на младежи от ЛГБТИ общността и техните семейства. От 2020г. е водещ на онлайн групата за взаимопомощ, в която участват младежи от цялата страна. Работи терапевтично с деца в норма и с деца от аутистичния спектър за развитието на техните социални и когнитивни умения.

Хермина Емирян

Хермина е завършила социална и организационна психология в НБУ и от повече от 22 години е ангажирана в неправителствения сектор. В последните 12 г. се занимава с организационно и програмно консултиране, обучения и оценки на въздействието по проекти както на неправителствени, така и на образователни и бизнес организации; водила е групи за взаимопомощ за жени с диагноза рак на гърдата, а в последните няколко години плува и в образователни проекти и инициативи като програмата “Научи се да даряваш” към Български дарителски форум и Училища за пример на фондация Заедно в час. Хермина вярва в потенциала на всеки човек да може да постигне най-добрата версия на себе си с малко работа, затова в последните няколко години работи по обучения и работилници, които да помагат на хората правят рефлексия и използват различни инструменти за лична грижа и развитие.

Марияна Георгиева

Марияна Георгиева е образователен психолог с трайни интереси в сферата на професионалното развитие на служителите. Провеждала е изследователска работа във Великобритания, Германия и Австрия. Разработва анализи и проекти, свързани с качеството в образованието,  социалното включване и управление на многообразието. Работила е с организации като УНИЦЕФ- България, Съвета на Европа, Тръста за социални алтернативи. Обича да пътува и да разговоря с непознати хора. Изкушена от всичко, което развива креативността и общуването между хората. През последните  7 години е превърнала рисуване върху стъкло в свое хоби.

Ширин Ходжева

Ширин Ходжева работи в неправителствения сектор от 2018 г. в много проекти и роли. Експерт обучител и фасилитатор на свободна практика, по теми като права на човека, работа с общности и доброволчество. Личен неин фокус е равноправието на жените и тяхното овластяване, като може да я намерите да обединява сили с много организации (национални и международни) и неформални колективи, развивайки разнообразни инициативи за повишаване на чувствителността по темата. През останалото време подпомага редица организации в България, там където има най-голяма нужда, като управление и администриране на проекти, координиране на доброволци и др. През 2019 г е наградена в програмата на Дарик радио Агенти на промяната “40 до 40”.

Д-р Евелина Иванова-Варджийска

Преподавател по философия в СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“, с интереси в обласи като методика на преподаването на философия и гражданско образование, медийна педагогика, философски диалог, философия и киноизкуство; автор е на учебници по философия за 8-10 клас на издателство „Просвета“; има разнообразен опит във формалното и неформално гражданско образование като обучител и автор на учебни материали; има принос за създаването и ежегодното провеждане на Националната олимпиада по гражданско образование; автор е на концепцията и на учебни материали за онлайн пратформата с учебни ресурси по гражданско образование – гражданско.бг (по проект на фондация „Софийска платформа“; консултира Министерството на образованието и науката като експерт по философия и гражданско образование (относно учебни програми, държавни зрелостни изпити и др.)